Členovia žiackeho parlamentu:

2022/2023

I.A Hana Demočková

I.B Boris Hronček

II.A Lucia Suchá

III.A Ema Kuperová

III.B Dorota Dzurňáková

IV.A Zara Suchá

V.A Šimon Kandra

V.B Frederik Soľak

VI.A Marek Adam Toporcer

VII.A Radoslav Šandor

VIII.A Tadeáš Taratuta

VIII.B Dávid Butvin

IX.A Peter Kavulič

2021/2022

I.A Lucia Suchá

II.A Patrik Vaško

II.B Tomáš Tatarko

III.A Zara Suchá

IV.A Nina Suchá

IV.B Petra Jakubcová

V.A Nela Čaráková

VI.A Juraj Brondoš

VI.B Erik Bartko

VII.A Martin Horovčák

VII.B Lukáš Mydlár

VIII.A Peter Kavulič

IX.A Jakub Drabik

 

2020/2021

I.A Timea Eliašová

I.B Dorota Dzurňáková

II.A Simona Tejbusová

II.B Pavol Pollák

III.A Lukáš Drabik

III.B Petra Jakubcová

IV.A Viktória Kováčová

V.A Michaela Nemčíková

V.B Viktória Vaškebová

VI.A Dominik Kurta

VI.B Jakub Kováč

VII.A Ján Kuchčák

VIII.A Marek Gibala

IX.A Kristína Wagnerová

2019/2020

I.A Rebeka Dzurňáková

I.B Emma Pitoráková

II.A Lenka Václavová

II.B Karin Bednárová

III.A Matúš Mydlár

IV.A Oliver Sokolský

IV.B Viktória Vaškebová

V.A Tadeáš Taratuta

V.B Krištof Holotňák

VI.A Ján Kuchčák

VII.A Jakub Drabik

VIII.A Tobias Šromek

IX.A Viktória Marčišáková

 

2018/2019

I.A       Tatiana Glevická

I.B       Oliver Krivoš

II.A     Marek Adam Toporcer

III.A    Artúr Kučera

III.B    Zuzana Krigovská

IV.A    Dominik Kurta

IV.B    Juraj Richtarčík

V.A     Patrik Suchý

VI.A    Miriam Podvojská

VI.B    Tomáš Dzurňák

VII.A  Tamara Taratutová

VIII.A Viktória Marčišáková

IX.A    Laura Holotňáková

 

2017/2018

I.A Nela Soľanová

II.A Artúr Kučera

II.B Zuzana Krigovská

III.A Tadeáš Taratuta

III.B Andrej Kandra

IV.A Karol Kučera

V.A Ivana Süčová

V.B Tomáš Dzurňák

VI.A Tobias Šromek

VII.A Filip Toporcer

VIII.A Daniela Albertová

IX.A Tímea Bosáková

V (7,8) Patrik Hamburg