• 2017/2018

Vševedko školy – celoslovenská súťaž

11.miesto: Lukáš Mydlár, III.B

Šaliansky Maťko – okresné kolo

1. kategória: 2. miesto – Dominik Kurta, III.A

On-line súťaž Informatický bobor – celoslovenská súťaž

Úspešnými riešiteľmi boli:

 • kategória DROBEC
T.Tejbusová, III.A – 100 percentil
M.Úrek, III.A – 100 percentil
T.Vislocky, III.A – 96 percentil
E.Bartko, II.A – 94 percentil
D.Butvin, III.A – 94 percentil
M.Kuper, II.B – 94 percentil
T.Taratuta, III.A – 94 percentil
A.Kučera, II.A – 88 percentil
F.Bašista, III.A -88 percentil
S.Mlak, II.A – 85 percentil
L.Mydlár, III.A – 85 percentil
J.Richtarčík, III.A – 85 percentil
M.Nemčíková, II.A – 79 percentil
A.Dzurňák, III.B – 73 percentil
 • kategória BOBRÍK
J.Drábik, V.B – 97 percentil
J.Kuchčák, IV.A – 88 percentil
M.Šofranková, V.A -81 percentil
M.Gibala, V.A – 71 percentil
V.Likášová, IV.A – 71 percentil
L.Macejová, IV.A -71 percentil
 • kategória BENJAMÍN

J. Breja, VII.A – 94 percentil

A.Bryndzová, VII.A – 85 percentil

F.Toporcer, VII.A – 76 percentil

 • kategória KADET
T.Bosáková, IX.A – 89 percentil
L.Holotňáková, VIII.A – 85 percentil
K.Oravcová, IX.A – 66 percentil
 • 2016/2017

 

OKRESNÉ KOLO – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

2.miesto: Lukáš Mydlár, II.B

OKRESNÉ KOLO – ŠALIANSKY MAŤKO

3.miesto: Karol Kučera, III.A

On-line súťaž Informatický bobor

Úspešnými riešiteľmi boli:

kategória BOBRÍK
P. Suchý, III.A – 94 percentil
J.Drábik, IV.A – 80 percentil
 • kategória BENJAMÍN

L.Holotňáková, VII.A – 97 percentil

V.Marčišáková, VI.A – 83 percentil

J. Breja, VI.A – 79 percentil

 • kategória KADET

M. kičura, IX.A – 91 percentil

P.Kovalik, IX.A – 86 percentil

T. Oravec, IX.A – 82 percentil

D.Dzurilla, IX.A – 75 percentil

 • 2015/2016

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

2.miesto: P.Dičák, V.A

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresné kolo

1.miesto: D.Albertová, VI.A

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – krajské kolo

Diplom za výborný prednes – D.Albertová, VI.A

 

BEH LEVOČSKOU DOLINOU

2.miesto: S.Semanová, VI.A

CEZPOĽNÝ BEH

2.miesto: L.Dzurňák, VIII.A

ATLETIKA – okresné kolo

1.miesto – skok do výšky: K.Bujnovská, VIII.A

1.miesto – vrh guľou: V.Dzuirňáková, IX.A

On-line súťaž Informatický bobor

Úspešnými riešiteľmi boli:

kategória BOBRÍK
D.Bašista, IV.A – 95 percentil
M.Kačo, IV.A – 92 percentil
A.Soľák, III.A -90 percentil
T.Šromek, IV.A – 86 percentil
 • kategória BENJAMÍN

J. Breja, V.A – 87 percentil

 • kategória KADET

M. Jánošík, IX.A – 93 percentil

P.Kovalik, VIII.A – 91 percentil

T. Filičko, IX.A – 89 percentil

 • 2011/2012

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ – Poďme zachrániť lesy Európy

1.miesto – kolektív VI.A, kategória 11-13 ročných  žiakov

1.miesto – M. Kuchčáková, E.Matvejová, P. Matvej, IX.A – kategória 14-16 ročných žiakov

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ LIEČIVÉ RASTLINY

2. miesto – M. Kuchčáková, IX.A – kategória S

 

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

3. miesto – Michal Pavlov
 • 2010/2011 

 

GIVE TREES A CHANCE „dajme stromom šancu“

Výsledky súťaže „DAJME STROMOM ŠANCU“ –  jedného
z projektov, ktoré vypracovali advokáti podnebia v rámci programu Challenge Europe – British Council.

3.miesto písané texty, kategória 11-15 rokov
Adriána Wagnerová, Miroslava  Kuchčáková, Katarína Soľanová
  OKRESNÉ KOLO – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
 1. miesto – Matej Seman, V.A
OKRESNÉ KOLO – ŠALIANSKY MAŤKO

 3. miesto – Benjamín Bednár,  II.A

 

 • 2009/2010

 

BEDMINTON

GP U-13: 1.miesto A.Hamburgbadźo, 2.miesto M.Šromek

GP U-15: 1.miesto K.Šromeková, 2.miesto Z.Wagnerová

Krajské kolo BEDMINTON

3.miesto – K.Šromeková

3.miesto – M.Vagner

3.miesto – K.Hamburgbadžo

Obvodné kolo ŠACH

1.miesto – J.Ďumbala

2.miesto – R.Olekšák

Obvodné kolo BEDMINTON

1.miesto – K.Šromeková, st.ž.

1.miesto – K.Hamburgbadžo,ml.ž.

2.miesto – M.Vagner, ml.ž.

2.miesto – D. Kovaliková, st.ž.

2.miesto – K.Soľanová, ml.ž.

3.miesto – E.Kršiak, st.ž.

Slovenský pohár v lyžovaní – OBROVSKÝ SLALOM –  Tomáš Kuchčák /IV.A/ – 6.miesto

Krajské majstrovstvá družstiev žiakov v bedmintone – Šromeková, Wagnerová, Vagner, Hamburgbadžo -2. miesto

Obvodné kolo GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – Ján Ďumbala /9.roč./, 3.miesto, úspešný riešiteľ

Okresné kolo ŠALIANSKY MAŤKO – Jakub Pollák, 3.miesto – 1.kategória

 

 • 2008/2009

Celoslovenská súťaž LIEČIVÝCH RASTLÍN 2009, 14. ročník
1.miesto, kategória S – Nina Ondrušová
2.miesto, kategória S – Mária Kuchčáková
5.miesto, kategória M – Miroslava Kuchčáková

Okresné kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 1.miesto Róbert Hamburgbadžo  Krajské kolo

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – cena poroty Róbert Hamburgbadžo

Obvodné kolo SLÁVIK SLOVENSKA – 3.miesto Ľudmila Smetanková 

 • 2007/2008

Celoslovenská súťaž LIEČIVÝCH RASTLÍN 2008, 13. ročník
3.miesto, kategória S – Nina Ondrušová, VIII.B

Medzinárodná súťaž v programovaní robotov ROBOCUP 2008  – RESCUE
Secondary 2.miesto: I. Urda, IX.A, T. Wagner IV.B

Primary  2. miesto: J. Gallovič, VIII.B

Okresné kolo GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA –

kat. E: 1.miesto – M.   Wassermann, IX.A,  kat. G: 3. miesto – J. Ďumbala, VII.A
 

Obvodné kolo v STOLNOM TENISE DIEVČATÁ  – 2.miesto