• 2023/2024

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA okresné kolo

M. Horovčáková VII.A – 2.miesto v kategórii D-TP
P.Hronček VII.A – 4.miesto v kategórii D-TP

Expert geniality show – Ako funguje svet

E.Lažová VI.A – úspešný riešiteľ

Expert geniality show – Mozgolamy

P.Hronček VII.A – úspešný riešiteľ
M.A. Toporcer VII.A – úspešný riešiteľ

Expert geniality show – Od Dunaja k Tatrám

J.Jánošík IX.A – úspešný riešiteľ

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN okresné kolo

I. kategória poézia:  3. miesto Filip Longauer, III.A
I. kategória próza: 3. miesto Boris Hronček, VII.A
II. kategória poézia:  2. miest – Eliška Lažová, VI.A
3. miesto – Zarka Suchá, V.A
III. kategória: poézia: 2. miesto – Miroslava Horovčáková, VII.A
3. miesto – Viktória Kováčová, VII.A

FLORBAL – okresné kolo: 1. miesto

FUTBAL – okresné kolo: 3.miesto

STOLNÝ TENIS – okresné kolo: 3. miesto dievčatá

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

v kategórii F: Eliška Lažová VI.A – 4. miesto

Miroslava Horovčáková VII.A – 7. miesto

v kategórii E:Lukáš Mydlár IX.A – 6. miesto

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

kategórii Z6: ELIŠKA LAŽOVÁ VI.A – 1. miesto

v kategórii Z7: PATRIK HRONČEK VII.A – 2. miesto

PYTAGORIÁDA – okresné kolo

Kategória P6:
ELIŠKA LAŽOVÁ VI.A – 1. miesto
NINA SUCHÁ VI.A – 3. miesto
Kategória P7:
PATRIK HRONČEK VII.A – 1. miesto

ŠALIANSKY MAŤKO – okresné kolo

1. miesto v I. kategórii: Filip Longauer

2. miesto v III. kategórii: Eliška Lažová

HOVORME O JEDLE – celoslovenská súťaž

STRIEBORNÝ DIPLOM – 5. – 9. ročník

WOCABEE – okresné kolo

VII.A: 3.miesto v okrese Levoča

On-line súťaž Informatický bobor – celoslovenská súťaž

28 žiaci – úspešní riešitelia:

Kategória DROBEC – 3. ročník: G. Suchá, F. Longauer, S. Šromek, E. Wagnerová

Kategória BOBRÍK –  4. ročník:L. Kubíková, M. Šenkoc, T. Eliašová, T. Tatarko, P. Vaško

5. ročník: Z. Suchá, A. Wagner, M. Lukáš, R. Dzurňáková, A. Burkot, A. Kuchčáková, S. Bartko

Kategória BENJAMÍN – 6. ročník:E. Lažová, P. Jakubcová, N. Suchá

7. ročník: M. Toporcer, P. Hronček, G. Jurík, M. Horovčáková

Kategória KADET– 8. ročník: M. Mazúr, S. Mlak

9. ročník: K. Holotňák, F. Bašista, D. Butvin

 

 • 2022/2023

Okresné kolo Geografickej olympiády

Úspešní riešitelia:

Kategória G : Eliška Lažová V.A – 2. miesto

Kategória E: Lukáš Mydlár VIII.B – 4. miesto

Kategória F: Patrik Hronček VI.A  – 7. miesto

Marek Adam Toporcer VI.A  – 8. miesto

Súťaž Expert Geniality Show – spomedzi 1495 šiestakov v rámci celého SR:
P. Hronček – 4. miesto
M. A. Toporcer – 17. miesto
Okresného kola Pytagoriády:
Kategória P8 – Krištof Holotňák, VIII.B – 2. miesto
                          Lukáš Mydlár, VIII.B – 3. miesto
Kategória P6 – Patrik Hronček, VI.A – 1. miesto
Kategória P5 – Eliška Lažová, V.A – 4. miesto
Kategória P4 – Zara Suchá, IV.A – 5.-7. miesto
                          Miroslav Lukáš, IV.A – 8. miesto
Kategória P3 – Liana Zágorová, III.A – 5.-8. miesto
                         Marek Šenkoc, III.A -15. miesto

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

kategória Z5 – ELIŠKA LAŽOVÁ, V.A  – 2. miesto

ŠPRINCOVE KROMPACHY

II. kategória prednesu poézie – 2. miesto  Miroslava Horovčáková,VI.A

Hovorme o jedle

Za aktívnu účasť v celoslovenskej súťaži zameranej na zdravie a zdravú výživu bronzový diplom pre žiakov II.stupňa.

Futbalový turnaj – okresné kolo

2. miesto – chlapci

Florbalový turnaj – okresné kolo

2. miesto – chlapci

On-line súťaž Informatický bobor – celoslovenská súťaž

Úspešnými riešiteľmi boli:

 • kategória DROBEC: T. Eliašová – III.A, L. Kubíková – III.B
 • kategória BENJAMÍN: P. Hronček – VI.A, M. Toporcer – VI.A, D. Sakmár – VI.A, G. Jurík – VI.A
 • kategória KADET: K. Holotňák – VIII.B, J. Kuchčák – IX.A, F. Bašista – VIII.A, D. Butvin – VIII.B, D. Kurta – VIII.A
 • kategória BOBRÍK: E. Lažová – V.A, Z. Suchá – IV.A, P. Jakubcová – V.A

 

 • 2021/2022

Šaliansky Maťko – okresné kolo

2. kategória: 1. miesto – Patrik Hronček, V.A

3. kategória: 3. miesto – Dávid Butvin, VII.B

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresné kolo

3. kategória PRÓZA : 1. miesto – Michaela Veselovská, IX.A

2. kategória POÉZIA: 2. miesto – Zuzana Krigovská, VI.A

PYTAGORIÁDA – okresné kolo

Úspešnými riešiteľmi boli:

Z. Suchá, III.A

D. Košut, IV.A

P. Hronček, V.A

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

kategória G: 1. miesto – P. Hronček, V.A

kategória E: P. Kavulič, VIII.A – úspešný riešiteľ

 

On-line súťaž Informatický bobor – celoslovenská súťaž

Úspešnými riešiteľmi boli:

 • kategória BOBRÍK

P. Hronček, V.A – 95 percentil

G. Jurík, V.A – 92 percentil

D. Jurík, V.A – 88 percentil

M. Toporcer, V.A – 82 percentil

M. Mydlár, V.A – 82 percentil

L. Drábik, IV.A – 71 percentil

M. Horovčáková, V.A – 71 percentil

N. Korenková, V.A – 67 percentil

kategória BENJAMÍN

F. Bašista, VII.A – 85 percentil

S. Mlak, VI.A – 78 percentil

kategória KADET

K. Kaščáková, IX.A – 86 percentil

J. Drábik, IX.A -84

kategória BENJAMÍN

F. Bašista, VII.A – 85 percentil

T. Dzurňák, IX.A -84

kategória BENJAMÍN

F. Bašista, VII.A – 85 percentil

 

 • 2017/2018

Vševedko školy – celoslovenská súťaž

11.miesto: Lukáš Mydlár, III.B

Šaliansky Maťko – okresné kolo

1. kategória: 2. miesto – Dominik Kurta, III.A

On-line súťaž Informatický bobor – celoslovenská súťaž

Úspešnými riešiteľmi boli:

 • kategória DROBEC
T.Tejbusová, III.A – 100 percentil
M.Úrek, III.A – 100 percentil
T.Vislocky, III.A – 96 percentil
E.Bartko, II.A – 94 percentil
D.Butvin, III.A – 94 percentil
M.Kuper, II.B – 94 percentil
T.Taratuta, III.A – 94 percentil
A.Kučera, II.A – 88 percentil
F.Bašista, III.A -88 percentil
S.Mlak, II.A – 85 percentil
L.Mydlár, III.A – 85 percentil
J.Richtarčík, III.A – 85 percentil
M.Nemčíková, II.A – 79 percentil
A.Dzurňák, III.B – 73 percentil
 • kategória BOBRÍK
J.Drábik, V.B – 97 percentil
J.Kuchčák, IV.A – 88 percentil
M.Šofranková, V.A -81 percentil
M.Gibala, V.A – 71 percentil
V.Likášová, IV.A – 71 percentil
L.Macejová, IV.A -71 percentil
 • kategória BENJAMÍN

J. Breja, VII.A – 94 percentil

A.Bryndzová, VII.A – 85 percentil

F.Toporcer, VII.A – 76 percentil

 • kategória KADET
T.Bosáková, IX.A – 89 percentil
L.Holotňáková, VIII.A – 85 percentil
K.Oravcová, IX.A – 66 percentil
 • 2016/2017

 

OKRESNÉ KOLO – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

2.miesto: Lukáš Mydlár, II.B

OKRESNÉ KOLO – ŠALIANSKY MAŤKO

3.miesto: Karol Kučera, III.A

On-line súťaž Informatický bobor

Úspešnými riešiteľmi boli:

kategória BOBRÍK
P. Suchý, III.A – 94 percentil
J.Drábik, IV.A – 80 percentil
 • kategória BENJAMÍN

L.Holotňáková, VII.A – 97 percentil

V.Marčišáková, VI.A – 83 percentil

J. Breja, VI.A – 79 percentil

 • kategória KADET

M. kičura, IX.A – 91 percentil

P.Kovalik, IX.A – 86 percentil

T. Oravec, IX.A – 82 percentil

D.Dzurilla, IX.A – 75 percentil

 • 2015/2016

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

2.miesto: P.Dičák, V.A

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresné kolo

1.miesto: D.Albertová, VI.A

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – krajské kolo

Diplom za výborný prednes – D.Albertová, VI.A

 

BEH LEVOČSKOU DOLINOU

2.miesto: S.Semanová, VI.A

CEZPOĽNÝ BEH

2.miesto: L.Dzurňák, VIII.A

ATLETIKA – okresné kolo

1.miesto – skok do výšky: K.Bujnovská, VIII.A

1.miesto – vrh guľou: V.Dzuirňáková, IX.A

On-line súťaž Informatický bobor

Úspešnými riešiteľmi boli:

kategória BOBRÍK
D.Bašista, IV.A – 95 percentil
M.Kačo, IV.A – 92 percentil
A.Soľák, III.A -90 percentil
T.Šromek, IV.A – 86 percentil
 • kategória BENJAMÍN

J. Breja, V.A – 87 percentil

 • kategória KADET

M. Jánošík, IX.A – 93 percentil

P.Kovalik, VIII.A – 91 percentil

T. Filičko, IX.A – 89 percentil

 • 2011/2012

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ – Poďme zachrániť lesy Európy

1.miesto – kolektív VI.A, kategória 11-13 ročných  žiakov

1.miesto – M. Kuchčáková, E.Matvejová, P. Matvej, IX.A – kategória 14-16 ročných žiakov

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ LIEČIVÉ RASTLINY

2. miesto – M. Kuchčáková, IX.A – kategória S

 

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

3. miesto – Michal Pavlov
 • 2010/2011 

 

GIVE TREES A CHANCE „dajme stromom šancu“

Výsledky súťaže „DAJME STROMOM ŠANCU“ –  jedného
z projektov, ktoré vypracovali advokáti podnebia v rámci programu Challenge Europe – British Council.

3.miesto písané texty, kategória 11-15 rokov
Adriána Wagnerová, Miroslava  Kuchčáková, Katarína Soľanová
  OKRESNÉ KOLO – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
 1. miesto – Matej Seman, V.A
OKRESNÉ KOLO – ŠALIANSKY MAŤKO

 3. miesto – Benjamín Bednár,  II.A

 

 • 2009/2010

 

BEDMINTON

GP U-13: 1.miesto A.Hamburgbadźo, 2.miesto M.Šromek

GP U-15: 1.miesto K.Šromeková, 2.miesto Z.Wagnerová

Krajské kolo BEDMINTON

3.miesto – K.Šromeková

3.miesto – M.Vagner

3.miesto – K.Hamburgbadžo

Obvodné kolo ŠACH

1.miesto – J.Ďumbala

2.miesto – R.Olekšák

Obvodné kolo BEDMINTON

1.miesto – K.Šromeková, st.ž.

1.miesto – K.Hamburgbadžo,ml.ž.

2.miesto – M.Vagner, ml.ž.

2.miesto – D. Kovaliková, st.ž.

2.miesto – K.Soľanová, ml.ž.

3.miesto – E.Kršiak, st.ž.

Slovenský pohár v lyžovaní – OBROVSKÝ SLALOM –  Tomáš Kuchčák /IV.A/ – 6.miesto

Krajské majstrovstvá družstiev žiakov v bedmintone – Šromeková, Wagnerová, Vagner, Hamburgbadžo -2. miesto

Obvodné kolo GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – Ján Ďumbala /9.roč./, 3.miesto, úspešný riešiteľ

Okresné kolo ŠALIANSKY MAŤKO – Jakub Pollák, 3.miesto – 1.kategória

 

 • 2008/2009

Celoslovenská súťaž LIEČIVÝCH RASTLÍN 2009, 14. ročník
1.miesto, kategória S – Nina Ondrušová
2.miesto, kategória S – Mária Kuchčáková
5.miesto, kategória M – Miroslava Kuchčáková

Okresné kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 1.miesto Róbert Hamburgbadžo  Krajské kolo

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – cena poroty Róbert Hamburgbadžo

Obvodné kolo SLÁVIK SLOVENSKA – 3.miesto Ľudmila Smetanková 

 • 2007/2008

Celoslovenská súťaž LIEČIVÝCH RASTLÍN 2008, 13. ročník
3.miesto, kategória S – Nina Ondrušová, VIII.B

Medzinárodná súťaž v programovaní robotov ROBOCUP 2008  – RESCUE
Secondary 2.miesto: I. Urda, IX.A, T. Wagner IV.B

Primary  2. miesto: J. Gallovič, VIII.B

Okresné kolo GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA –

kat. E: 1.miesto – M.   Wassermann, IX.A,  kat. G: 3. miesto – J. Ďumbala, VII.A
 

Obvodné kolo v STOLNOM TENISE DIEVČATÁ  – 2.miesto