Kolégium Zelenej školy                            

 

Koordinátor: MVDr. Daniela Hanulová

 

Zástupca pedagógov:

 • Ing. Marta Ondrušová, II.stupeň
 • Mgr. Mária Schneiderová, I.stupeň
 • Mgr. Petra Hasajová, MŠ

 

Zástupca rodičov: Zuzana Čajová

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

 • Bc. Ján Salanci
 • Ján Dzurňák, školník
 • Vlasta Pištová

 

Zástupcovia žiakov školy:

 • Karolína Kurtová, Tobias Šromek, V.A
 • Filip Toporcer, Ján Breja, VI.A
 • Simona Semanová, Natália Soľanová, VII.A
 • Milan Kudrna, Timea Bosáková– VIII.A
 • Dávid Dzurilla, Lukáš Dzurňák – IX.A