Eko – kódex

  • chránime prírodu pre budúce generácie
  • vysádzame stromčeky a staráme sa o ne
  • v zime prikrmujeme zvieratká
  • staráme sa o našu zeleň
  • do školy chodíme pešo
  • uprednostňujeme recyklovaný papier
  • dodržiavame šetrné kopírovanie (kopírujeme a tlačíme obojstranne)
  • uprednostňujeme e-mailovú komunikáciu
  • zúčastňujeme sa ekologických aktivít
  • zapájame sa do zberových aktivít