ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA na školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

na základe aktuálnej situácie šírenia epidémie a usmernenia ministerstva školstva SR sa

zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 uskutoční od 1. do 30. apríla bez osobnej účasti žiakov.

Z uvedeného dôvodu  zápis dieťaťa do 1. ročníka bude prebiehať formou elektronickej prihlášky  (sprístupnená pre rodičov až od 1.4.2021).

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční  po 30.4.2021, kedy je potrebné doniesť kópiu rodného listu dieťaťa a poplatok za predlohové zošity k šlabikáru v sume 12,00 EUR. Presný dátum Vám bude vopred oznámený.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, o zaradenie do nultého ročníka, alebo aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri  elektronickom zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr v termíne overenia údajov poskytnutých v elektronickej prihláške.

Do 1. ročníka sa musia zapísať aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej   dochádzky.

Tlačivá na stiahnutie:

Prípadné otázky Vám radi zodpovieme elektronicky e-mail: skola@skolahrhov.sk

alebo na t.č.: 0915 947 595,  0907 573 753

p. zást. Mgr. Mária Kuchčáková

Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk