Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia.

Podmienkou zápisu detí do 1.ročníka na školský rok 2023/2024 je vopred vyplnená elektronická prihláška.

Pokiaľ nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, papierovú formu prihlášky si môžete vyzdvihnúť v Základnej škole, alebo ju nájdete na: https://skolahrhov.sk/tlaciva/.

Vypísanú a podpísanú donesiete s ostatnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa a OP oboch rodičov) v čase zápisu.

Obidve formy prihlášky podpisujú obidvaja rodičia! Prosíme, aby sa zápisu podľa možnosti zúčastnili obaja rodičia.

Zápisné do 1. ročníka je 15 Eur (zošity k šlabikáru + prvá kniha).

V prípade, že sa obidvaja rodičia nezúčastnia zápisu:

  1. Pri zápise je potrebné predložiť Písomné vyhlásenie – je to v prípade, ak:
  • máte súdne rozhodnutie
  • ťažký zdravotný dôvod
  • zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
  1. Na prihláške postačuje podpis len jedného rodiča, ak sa rodičia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden rodič, a ak o tejto skutočnosti doručia pri zápise písomné rozhodnutie rodičov.

Vedenie ZŠ s MŠ

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk