Začiatok školského roka 2022/2023

Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 (pondelok) o 8.00 h. v budove 2. stupňa školy.

Školský klub detí začne svoju činnosť 6. septembra 2022.
Školská jedáleň vydáva stravu od 6. septembra 2022.

Pozor! Každý žiak musí mať pri nástupe do školy vyplnený dokument Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti! Písomné vyhlásenie o  bezpríznakovosti – 15.08.2022

Žiadne testovanie žiakov pred nástupom do školy nie je povinné a nemusíte o tom školu informovať.

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument → Zelená otvoreným školám.pdf.

Mgr. Peter Strážik

riaditeľ školy

predchádzajúca

Ďalšie

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk