Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii maginalizovaných Rómskych komunít

NÁRODNÝ PROJEKT

DETAIL PROJEKTU

predchádzajúca

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk