Výtvarná súťaž

VÚC  a ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove organizuje súťaž:

Téma: „Môj región – moja Európa“

Kto sa môže zúčastniť : žiaci od 6 – 12 rokov

Technika: ľubovoľná na výkres A3

Ukáž niečo zo svojho regiónu, čoby si prezentoval v Európe (kultúra, história, škola, dedina, príroda…), alebo ako si predstavuješ náš región v budúcnosti.

Desať najzaujímavejších prác bude ocenených vecnými cenami. Tri práce budú odoslané do Bruselu na celoeurópsku súťaž, kde je možné získať zaujímavé ceny a zároveň budú tieto práce použité ako motív na pohľadnice.

Výkres je potrebné označiť  menom a priezviskom, napísať vek, triedu a názov školy. (Na opačnú stranu výkresu).

Výkresy odovzdajte vychovávateľkám ŠKD do 14. 10. 2020.

predchádzajúca

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk