Výtvarná súťaž

Každý z nás už niekedy staval snehuliaka. Na našej škole sme si
povedali, že snehuliak nemusí byť len postavou zo snehu a vyhlásili
sme výtvarnú súťaž o najkrajšieho notového snehuliaka.
Najkrajší snehuliaci:
1. miesto: L.Zágorová, N.Dolný
2. miesto: D. Kopnická, T. Taratuta, T. Tatarko
3. miesto: S. Bartko
p. uč. M. Grigerová

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk