2021/2022  
do 1.2.2022 Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v
odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl.
 do 20.2.2022
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
16.4.2022
 TESTOVANIE T9 – 2022
21.4.2022
NÁHRADNÉ TESTOVANIE T9 – 2022
15.3.- 30.4.2022 Talentové skúšky
9.5.2022 – 1. termín

12.5.2022 – 2. termín

1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
18.05.2022 TESTOVANIE T5 – 2022
21.6.2022 2.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)