19.05.2021 TESTOVANIE 5 – 2021
do 20.2.2021 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
14.4.2021 TESTOVANIE 9 – 2021
15.4.2021 NÁHRADNÉ TESTOVANIE 9 – 2021
15.3.-30.4.2021 Talentové skúšky
do 10.4.2021 Zákonný zástupca žiaka podáva riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).
10.5.2021-1.termín
13.5.2021-2.termín
1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
22.6.2021 2.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)