2021/2022  
do 1.2.2022 Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v
odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl.
 do 11.2.2022

 

do 20.2.2022

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Zákonný zástupca žiaka odosiela prihlášku  elektronicky alebo v tlačenej podobe na študijné a učebné odbory a odbory ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

6.4., 7.4.2022
 TESTOVANIE T9 – 2022
21.4., 22.4.2022
NÁHRADNÉ TESTOVANIE T9 – 2022
4.5.- 6.5.2022 – 1. termín

11.5. -13.5.2021 – 2. termín

Talentové skúšky – 1. kolo
2.5., 3.5.2022 – 1. termín

9.5., 10.5.2022 – 2. termín

1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
18.05.2022 TESTOVANIE T5 – 2022
od 21.6.2022 2.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)