2022/2023  
21.3. – 14.4.2023 Overenie športového výkonu – prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ
 do 20.3.2023 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ, vrátane osemročných gymnázií
22.3.2023
 TESTOVANIE T9 – 2023
4.4.2023
NÁHRADNÉ TESTOVANIE T9 – 2023
28.4.- 3.5.2023 – 1. termín

11.5. -15.5.2023 – 2. termín

Talentové skúšky – 1. kolo,  druhá fáza – overenie zdravotnej spôsobilosti na SŠŠ

Talentové skúšky – 1. kolo,  druhá fáza – overenie zdravotnej spôsobilosti na SŠŠ

4.5., 5.5.2023 – 1. termín

9.5., 10.5.2023 – 2. termín

1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
17.05.2023 TESTOVANIE T5 – 2023  ZRUŠENÉ
od 20.6. – 21.6.2023 2.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)