NOVÉ – Zber a odosielanie prihlášok na SŠ

19.05.2021 – ZRUŠENÉ
TESTOVANIE 5 – 2021 – ZRUŠENÉ
do 23.3.2021 – nový termín Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 19.3.2021 – nový termín
Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v
odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl.
9.6.2021 – nový termín
 TESTOVANIE T9 – 2021
5.-7.5.2021 – nový termín Talentové skúšky
od 3.5.2021-1.termín
od 10.5.2021-2.termín
1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
22.6.2021 – neplatný
2.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)