NOVÉ – Zber a odosielanie prihlášok na SŠ

19.05.2021 – ZRUŠENÉ
TESTOVANIE 5 – 2021 – ZRUŠENÉ
do 20.2.2021 – neplatný

do 8.4.2021 – nový termín

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 26.2.2021 – nový termín
Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v
odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl.
24.6.2021 – nový termín
NÁHRADNÉ TESTOVANIE 9 – 2021
15.3.-30.4.2021 zmena termínu
5.-7.5.2021 – nový termín
Talentové skúšky
3.5.2021-1.termín
10.5.2021-2.termín
1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
22.6.2021 – neplatný
2.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)