KAM NA STREDNÚ – www.kamnastrednu.sk

Na portáli Kam na strednú okrem iného žiaci a ich rodičia nájdu:

  • Už viac ako ako 2.000 videí zo života stredných škôl
  • Podujatia, ktoré stredné školy pripravujú pre základoškolákov
  • Študijné a učebné odbory, ktoré si môžu budúci stredoškoláci vybrať
  • Videá o priestoroch a vybavení škôl
  • Aktivity organizované počas aj mimo vyučovania, pedagógovia či známi absolventi škôl

O rýchlo rastúcej popularite portálu svedčí takmer 380.000 zobrazení za obdobie 1.9.2021-31.8.2022.

Účasť pre žiakov ZŠ a rodičov je bezplatná a bez registrácie

 

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA

Plány stredných škôl:

Naplnenosť SOŠ a G a možnosti štúdia

Naplnenosť gymnázií (osemročné štúdium)