Aktuálna ponuka zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania:

link na zoznamy škôl a firiem:
https://rzovp.sk/zoznam-zamestnavatelov-s-osvedcenim-pre-sdv/

 

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-skolstva/