Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania

 

Duálne vzdelávanie ponúka spektrum možností v technických profesiách, cestovnom ruchu, obchode a v mnohých ďalších oblastiach. Konkrétnu ponuku v tvojom regióne nájdeś na: www.potrebyovp.sk

 

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-skolstva/