Vtáčia migrácia

Začína jar a naši turisti nelenia. Vybrali sa do Správy národného parku Slovenský raj v SNV zistiť, prečo a ako migrujú vtáky. Pán lesník im vysvetlil príčiny migrácie vtáctva, ktorý zo zmyslov im pomáha pri zdolávaní diaľok, prekonávaní rôznych prekážok,  a ako sa dostanú späť na svoje hniezdiská. Získané poznatky si žiaci overili v zaujímavých a veselých hrách a kvízoch.

p.uč. A. Hockicková, p. uč. A. Jurečková

Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk