Vážení rodičia,

slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok, dňa 2.9.2021 o 8:00 hod. v triedach žiakov, nie spoločne na chodbe, z dôvodu epidemiologických opatrení. Do tried vstúpia len žiaci bez rodičov, výnimku tvoria rodičia prvákov.
Žiaci prídu do školy s prekrytím horných dýchacích ciest a tlačivom Prehlásenie o bezpríznakovosti,  sekcia tlačivá. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude deťom umožnený vstup do školy.
Riaditeľ školy
Mgr. Peter Strážik
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk