Účelové cvičenie

16. 9. 2023 sa uskutočnilo Účelové cvičenie druhého stupňa. Odštartovali sme ho presunom cez obec na futbalové ihrisko. Tam sa žiaci rozdelili podľa tried na šesť stanovíšť. Kde po dobu 60 minút vykonávali športové a vedomostné cvičenia. Pred vyhodnotením a po desiate si mohli zahrať futbal, bedminton alebo zacvičiť na workoutovom ihrisku. Najúspešnejšia trieda sa stala 9.A.
p. uč. Pavel Bašta
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk