Turistický krúžok

Pekné počasie, pevná obuv a batoh na pleci, takto si zopár našich žiakov predstavuje oddych
v prírode. Naša turistická skupina je zložená zo žiakov od tretieho až do siedmeho ročníka.
Naše prvé cesty nás viedli spoznávaním okolia na Sivej brade, prekutali sme lesy Braniska a
na Tomášovskom výhľade sme sa kochali krásnou panorámou Slovenského raja. Výstupom
cez Prielom Hornádu sme si preverili našu vytrvalosť, silu i odvahu. Počas túry nás
doprevádzal p. Divok zo správy NP Slovenský raj. Prajeme si veľa krásnych zážitkov.
p.uč. A. Jurečková, p.uč. A. Hockicková

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk