POZOR!!! –Prihláška na vzdelávanie v základnej škole 2024/2025 

 ŠKD, 3.4.2024Žiadosť, Zápisný lístok

ŠJ – Zápisný lístok 2023/24

2% – Vyhlásenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-príjmov-fyzickej-osoby

Žiadosť o predčasné prijatie do 1. roč.