POZOR!!! nové, platné od 15.8.2022 –Vyhlásenie o bezpríznakovosti_15_08_2022

Zápisný lístok_ŠJ_2022/2023

2% – Vyhlásenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-príjmov-fyzickej-osoby

POZOR!!! – Prihláška na vzdelávanie v základnej škole 

Zápisný lístok ŠJ – 2021/2022

Žiadost o predčasné prijatie do 1. roč.

Zápisný lístok do ŠKD 2021-2022

Žiadosť o  odklad

Zápisný_lístok_ŠJ

Žiadost o prijatie do ŠKD

Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok (.pdf)

Žiadosť o prijatie do nultého ročníka (.pdf)

Žiadosť o predčasné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky (.pdf)