ŠJ, 23.3.2023 – Žiadosť, Zápisný lístok

POZOR!!! – Prihláška na vzdelávanie v základnej škole 2023-2024 

Žiadosť o prijatie do ŠKD.pdf

Zápisný lístok do ŠKD 2023/2024.pdf

POZOR!!! nové, platné od 15.8.2022 –Vyhlásenie o bezpríznakovosti_15_08_2022

Zápisný lístok_ŠJ_2022/2023

2% – Vyhlásenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-príjmov-fyzickej-osoby

Žiadosť o predčasné prijatie do 1. roč.