POZOR!!! nové, platné od 3.5.2021 – Čestné zákonného zástupcu od 3.5.2021

POZOR!!! nové, platné od 3.5.2021 – Čestné zamestnanec od 3.5.2021

platné od 19.4.2021 do 30.4.2021čestné prehlásenie rodič pre 1.-4.ročník

platné od 19.4.2021 do 30.4.2021 – čestné zamestnanec

  platné od 19.4.2021 do 30.4.2021- čestné žiak , rodič 5.-9.ročník

Čestné vyhlásenie a súhlas so……

Čestné_vyhlásenie platné od 8.2.2021

Neplatné od  8.2.2021 – Čestné vyhlásenie

Platné od 11.12.2020 -Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Platné od 10.09.2020  – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021

Zápisný lístok do ŠKD

Zápisný_lístok_ŠJ

Žiadost o prijatie do ŠKD

Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok (.pdf)

Žiadosť o prijatie do nultého ročníka (.pdf)

Žiadosť o predčasné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky (.pdf)

2% z dane _ vyhlásenie