Testovanie T9 – 2023

Vážení rodičia, milí deviataci,

Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. 

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch 22. marec 2023 (streda).

22. marca 2023 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých školách s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra,

Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2023.

Všetky informácie ohľadom Testovania T9 2023 sú zverejnené na stránke : NÚCEM – T9 2023

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk