Školské kolo Slávik Slovenska

Celoslovenská súťaž Slávik Slovenska ktorú organizuje Občianske združenie Slávik Slovenska a predsedom je Peter Dvorský, nás sprevádza už od roku 1990. Naši žiaci sa každý rok zapájajú do tejto súťaže ktorá začína najprv triednymi a následne školskými kolami. Dňa 26.4.2023 sa konalo školské kolo v ktorom  sa súťažilo v dvoch kategóriách.

Víťazi I. kategórie:

  1. miesto             Filip Longauer
  2. miesto             Lívia Kubíková

Karin Záhradníková

  1. miesto             Nina Korenková

Boris Hronček

Anička Riabcová

Víťazi II. kategórie:

  1. miesto             Milan Glevický
  2. miesto             Lenka Vaclavová

Tobiaš Vaškeba

  1. miesto             Rebeka Dzurňáková

Sofia Ogurčáková

Eliška Lažová

Víťazom blahoželáme a držíme prsty v okresnom kole.

Mgr. Beáta Kamenická a učitelia hudobnej výchovy

predchádzajúca

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk