Rozhodnutie zriaďovateľa obce z 19.3.2021

Obec Spišský Hrhov, v zastúpení starostkou obce Mgr. Zuzanou Kučerovou, rozhodla o zatvorení prevádzky Materskej školy v Spišskom Hrhove a Elokovaného pracoviska základnej školy v Roškovciach od 19.3.2021 až do odvolania. Predpokladaný termín otvorenia oboch prevádzok v závislosti od vývoja pandemickej situácie a výsledkov testovania zamestnancov a zákonných zástupcov je 7.4.2021.

S pozdravom,
Mgr. Peter Strážik
riaditeľ školy

Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk