Prihláška na stravovanie dieťaťa v ŠJ

Prosíme rodičov, aby si vytlačili alebo prišli vyzdvihnúť prihlášku na stravovanie dieťaťa v šk.
roku 2022/2023. Deti MŠ si tlačivo vyzdvihnú v MŠ.
Čitateľne vyplnili a doručili do školy dňa 25.8.2022 do 15: 00 hod.
Prihlásiť dieťa na obed je možné už od 5.9.2022 deti MŠ ( čo je prvý školský deň).
Na prihlášku uvádzate triedu, ktorú bude dieťa navštevovať v šk. roku 2022/2023.
V prípade nejasností kontaktujte vedúcu školskej jedálne, prípadne kuchyňu 0903 135 754

Ďakujem

Jana Marčuková, vedúca ŠJ

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk