Prehliadka Markušovského kaštieľa

So žiakmi z turistického krúžku sme navštívili Markušovský  kaštieľ. Najprv sme objavili tajomstvo pivnice, kde sme sa pri mihotaní sviečky započúvali do legendy rodu Máriássy, potom si žiaci vyskúšali ako sa obliekali šľachtici a služobníci. Po úzkych schodoch sme tajnou chodbou vyšli na povalu a hravou formou sme sa dozvedeli význam slov múzeum, expozícia, depozitár. Pani sprievodkyne nás previedli krásne zdobenými starobylými  izbami  a popri tom nám rozprávali o živote pánov v tomto kaštieli. Po ceste domov sme sa zastavili v pizzerii , kde sme načerpali novú silu.

p.uč. A. Hockicková, p.uč. A. Jurečková

predchádzajúca

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk