Prednes poézie a prózy

Hviezdoslavov Kubín. Postupová súťaž v interpretácii umeleckého textu, na ktorej sa pravidelne zúčastňujú žiaci našej školy. Jej školské kolo sme zorganizovali 18.03.2022. Recitátori sa na ňu príkladne pripravili, do svojho rečového prejavu sa snažili vložiť svoje pocity, postoje. Niektorí zvádzali boj s trémou, no hlavne si vyskúšali, aké je to prednášať pred publikom.

Umiestnili sa žiaci:

1.kategória, poézia: 1.miesto – Damiána Kopnická

  1. miesto – Tatiana Glevická
  2. miesto – Rebeka Dzurňáková, Petra Jakubcová

próza: 1.miesto – Timea Eliášová

  1. miesto – Zara Suchá
  2. miesto – Karin Bednárová

2.kategória, poézia: 1.miesto – Zuzana Krigovská

próza: 1. miesto – Viktória Kováčová

  1. miesto – Miroslava Horovčáková
  2. kategória, próza: 1.miesto – Michaela Veselovská

P. uč.SJL, p.uč.1.stupňa

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk