Oznam školskej jedálne

Oznamujem rodičom, že od 01.01.2023 sa mení výška stravného pre všetky kategórie stravníkov.

Vzhľadom na zmenu výšky poplatkov od 01.01.2023, v decembri nebudú vystavené poštové poukážky na január 2023.

V mesiaci január zákonný zákonný zástupca uhrádza spolu január a február 2023.

Finančné pásmo A
JEDLÁ DENNÝ POPLATOK HN – hmotná núdza
DOTÁCIA Doplatok zák. zástupcu
Deti MŠ Desiata 0,50 €
Obed 1,20 € 2,10 € 1,30 € 0,80 €
Olovrant 0,40 €
Žiaci ZŠ I.stupeň Obed 1,50 € 1,50 € 1,30 € 0,20 €
Žiaci ZŠ II.stupeň Obed 1,70 € 1,70 € 1,30 € 0,40 €
Finančné pásmo B
Zamestnanci, cudzí stravníci Obed 2,20 €

V Sp. Hrhove: 05.12.2022

vedúca ŠJ

predchádzajúca

Ďalšie

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk