OZNAM – zmena tlačiva Čestného vyhlásenia platné od 3.5.2021

Milí rodičia, tlačivo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu je potrebné predkladať každý týždeň, pondelok, pri nástupe do školy. Zároveň upozorňujeme, že Ministerstvo školstva dalo do platnosti nové tlačivá čestných vyhlásení, ktoré si môžete nájsť pod textom a v sekcii tlačivá.
Zároveň informujeme, že naďalej prebieha prezenčná forma vzdelávania v skupinách 5 + 1 pre žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu.

 

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk