OZNAM

Testovanie pre zamestnancov ZŠ a MŠ, rodičov žiakov MŠ a 1. stupňa ŽS sa uskutoční v sobotu, dňa 6.2.2021 podľa nasledovného harmonogramu:

8:00-9:00 zamestnanci MŠ a ZŠ
9:00-10:00 rodičia žiakov MŠ
10:00-11:00 rodičia žiakov 1.A, 1.B, 2.A, 2.B
11:00-12:00 rodičia žiakov 3.A, 3.B, 4.A
Každý rodič si so sebou prinesie občiansky preukaz, vlastné pero, bude dodržiavať bezpečnostné opatrenia (odstup 2m vonku, rúško, pri vstupe dezinfekcia rúk).
Testovanie bude realizované vo veľkej budove 2. stupňa, na prízemí, na veľkej chodbe, so vstupom od kostola a výstupom po testovaní druhými dverami smerom k telocvični.
Po testovaní, každý rodič obdrží certifikát platný 7 kalendárnych dní, a zároveň obdrží tlačivo : Čestné vyhlásenie, ktoré vypíše rodič s negatívnym výsledkom testu a odovzdá ho cez hlavný vchod (pri riaditeľni) zástupkyni RŠ, aby bol v pondelok ráno jednoduchší nástup detí do MŠ a ZŠ.
Od pondelka sú všetky deti MŠ aj ZŠ automaticky prihlásené na stravu, netreba ich prihlasovať, ak nie je záujem o odber stravy, treba ich ale odhlásiť.
Pre rodičov, ktorí nebudú testovaní v škole, alebo pre nich platí výnimka 90 dní po pozitívnom teste, si tlačivo stiahnu na web stránke školy, MŠ, ale FCB.
Vyučovanie bude prebiehať výlučne s triednou učiteľkou a detí budú v tej istej skupine pokračovať aj popoludní v ŠKD bez premiešavania.
Žiaci druhého stupňa naďalej pokračujú v dištančnej forme výučby.
Mgr. Peter Strážik riaditeľ školy

predchádzajúca

Ďalšie

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk