OZNAM

Milí rodičia,
na základe rozhodnutia vlády, od pondelka 13.12.2021 prechádza druhý stupeň školy (ročníky 5 – 9) na dištančný spôsob výučby. Vianočné prázdniny začínajú 17.12.2021, nástup do škôl v novom kalendárnom roku je 10.1.2022.
Dištančná forma vyučovania bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín a spôsobom, aký si dohodne vyučujúci so žiakmi.

Ďakujeme za pochopenie,

Mgr. Peter Strážik
riaditeľ školy

Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk