OZNAM

Milí rodičia, od utorka 9.11.2021 bude opäť v prevádzke školská jedáleň pre všetkých žiakov školy. Všetci žiaci sú automaticky prihlásení na stravu. Ak sa zo zdravotných, alebo iných dôvodov žiaci nezúčastnia vyučovania v utorok, platí pôvodné pravidlo o povinnosti rodiča odhlásiť svoje dieťa deň vopred, najneskôr do 14:00 hod. V pondelok bude vyučovanie končiť 5. hodinou, od utorka sa bude učiť podľa platného rozvrhu hodín v plnom rozsahu. Taktiež od pondelka budú triedni učitelia distribuovať ďalšiu sadu antigénových testov pre domáce samotestovanie.

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk