Overenie dokladov budúcich prvákov

Prosíme rodičov – zákonných zástupcov detí, ktorí zapísali do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 svoje dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky, aby prišli do školy pre potreby overenia osobných údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške v dňoch:
2.6.2021 od 11:00 do 14:30 hod.
3.6.2021 od 11:00 do 14:30 hod.
Povinné doklady, ktoré je potrebné doniesť:
žiadosť o  odklad a potrebné potvrdenia (kto žiadal v elektr. prihláške a ešte neodovzdal)
žiadost o predčasné prijatie do 1.roč. a potrebné potvrdenia (kto žiadal v elektr. prihláške a ešte neodovzdal)
prihlášku a zápisný lístok do ŠKD (kto má záujem o návštevu ŠKD pre svoje dieťa)
• 12,00 EUR za prvú knihu a predlohové zošity k šlabikáru
Overovanie dokladov bude prebiehať v kancelárii zástupcu RŠ. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať hygienické opatrenia ÚVZ a pokyny školy( vstup do budovy s rúškom, vlastné pero, dodržiavať odstup, dezinfekcia rúk pri vchode do budovy.

Ak niekto potrebuje z vážnych dôvodov dohodnúť iný termín ,prosíme kontaktovať zástupcu RŠ na tel.č. 0907573753 , 0534699399.

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk