Otvorenie školského roka 2020/2021

Milí žiaci, milí rodičia,otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. 9. 2020 o 8:00 hod. Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu tento rok nebude slávnostné spoločné otvorenie na chodbe školy. Žiaci môžu prichádzať do školy od 7:30 a pôjdu rovno do svojich tried. Pri vstupe do budovy si vydezinfikujú ruky, budú mať ochranné rúško, dozor zmeria teplotu. Podmienkou nástupu všetkých žiakov vrátane prvákov, je odovzdanie Zdravotného dotazníka vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 hneď 2. 9. 2020 pri nástupe do školy. (Tlačivo si stiahnete aj v sekcii Tlačivá).

Žiaci prvých ročníkov sa spolu s jedným rodičom stretnú o 7:55 na multifunkčnom ihrisku vonku za priaznivého počasia. V prípade dažďa pôjdu rovno do tried v budove prvého stupňa, prosím o dodržanie zásad bezpečnosti – ruky, rúška, odstup, dozor odmeria teplotu.

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk