Šk.rok 2022/2023

Predseda Rady školy: Mgr. Tatiana Pastoreková

Členovia: Mgr. Z. Kučerová, Mgr. T. Pastoreková, Mgr. S. Glevická, PaedDr. M. Richtarčík, J. Seman, J. Soľana, Mgr. M. Dzurillová, M. Kovalíková, Mgr. D. Sýkora Leskovská

Šk.rok 2021/2022

Predseda Rady školy:  Mgr. Tatiana Pastoreková

Členovia:

Mgr. Zuzana Kučerová – starostka obce

Mgr. Denisa Sýkora Leskovská

Mária Kovaliková

Mgr. Ján Kožuško

Jozef Seman

PaeDr. Milan Richtarčík

Ladislav Dzurňák

Mgr. Sylvia Glevická

Šk.rok 2019/2020

Predseda Rady školy:  Mgr. Tatiana Pastoreková

Členovia:

PhDr. Vladimír Ledecký – starosta obce

Mgr. Zuzana Sivecová

Mária Kovaliková

Mgr. Ján Kožuško

Jozef Seman

PaeDr. Milan Richtarčík

Mária Semanová

Ladislav Dzurňák

Mgr. Sylvia Glevická

Šk.rok 2018/2019

Predseda Rady školy:  Mgr. Tatiana Pastoreková

Členovia:

PhDr. Vladimír Ledecký – starosta obce

Mgr. Zuzana Sivecová

Mária Kovaliková

Mgr. Ján Kožuško

Jozef Seman

PaeDr. Milan Richtarčík

Mária Semanová

Ladislav Dzurňák

Mgr. Sylvia Glevická

Šk.rok 2017/2018

Predseda Rady školy: Semanová Mária

Členovia:

Janka Hollová

Mgr. Tatiana Pastoreková

Mária Kovaliková

PhDr. Vladimír Ledecký – starosta obce

Mgr. Ján Kožuško

Jozef Seman

PaeDr. Milan Richtarčík

Semanová Mária

Peter Jakubec

Šk.rok 2016/2017

Predseda Rady školy: Mgr. Marián Pollák

Členovia :

Janka Hollová

Mgr. Tatiana Pastoreková

Mária Kovaliková

PhDr. Vladimír Ledecký – starosta obce

Mgr. Ján Kožuško

Jozef Seman

PaeDr. Milan Richtarčík

Mgr. Katarína Filipová

Semanová Mária

Peter Jakubec