Riaditeľské voľno – dňa 3.11. – 5.11.2020

Z dôvodu pretrvávajúcich preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19, a na základe dohody so zriaďovateľom,  riaditeľ školy Mgr. Peter Strážik poskytuje riaditeľské voľno pre prvý stupeň Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove v súlade so zákonom 245/2008 Zz. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – § 150 ods. 5, a v súlade s metodickými usmerneniami a pokynmi MŠVVaŠ SR súvisiacimi s ohrozením zdravia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19.

Prerušená je aj prevádzka ŠKD.

Ďalšie informácie budeme postupne aktualizovať a zverejňovať na webovej stránke školy www.skolahrhov.sk a na Facebook-u školy, respektíve priamo prostredníctvom triednych učiteľov.

Trieda 4.A sa vzdeláva dištančne na základe pokynu RUVZ v Poprade, ročníky 5 – 9 rovnako dištančne podľa pokynu ministra školstva.

Riaditeľ školy Mgr. Peter Strážik

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 01.11.2020.

 

predchádzajúca

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk