Dňa 9.10.2019 sa na našej škole uskutočnila beseda so zamestnancom banky. Žiaci sa zaujímavou formou dozvedeli nové informácie ako narábať s peniazmi, o bankových produktoch, o ochrane  účtu, o formách sporenia a ešte mnoho iných informácii. Besedu sme ukončili diskusiou na danú problematiku. K tejto 
Čítaj viac
Medzinárodný deň hudby si žiaci I.stupňa pripomenuli návštevouMuzikMuzea v Spišskom Hrhove.Prehliadka expozície zbierky hudobných nástrojov s interaktívnymi ukážkami hry a s odborným výkladom o nástrojoch a piesňach, o akustických princípoch, o spôsobe, výrobe hudobných nástrojov, materiáloch spojeným s pútavým rozprávaním o ich histórii sa žiakom veľmi páčila. 
Čítaj viac
Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. 26.september sa i v našej škole niesol v duchu rôznorodosti európskych kultúr. Žiaci všetkých ročníkov si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami. Všetky hodiny jazykov boli spestrené kreatívnymi činnosťami, hrami so slovíčkami či rozprávkami. VIAC 
Čítaj viac
Pre výrobu a púšťanie šarkanov je jeseň ideálne obdobie.  Preto sme si šarkanov vyrobili a vyskúšali vonku v prírode.  Na oblohe sme vytvorili pestrofarebnú dúhu, vznikol nám krásny farebný obraz. Pre žiakov bola pripravená súťaž „ V PLNEJ SILE SMEROM HORE! ´´.Napínavá tímová súťaž s možnosťou zapojiť sa zaručí dávku 
Čítaj viac
So žiakmi prvého ročníka sme navštívili knižnicu J. Henkela v Levoči, kde svoju knihu predstavila spisovateľka Lenka Šingovská. Porozprávala nám ako rozprávková kniha – Po stopách kocúra Felixa vznikala. Prostredníctvom knihy mali žiaci možnosť spoznať rôzne regióny Slovenska a hravým spôsobom spoznávali zvieratá, rastliny, stavby, odievanie 
Čítaj viac
Knihy G. Futovej žiaci našej školy čítajú s veľkým záujmom, práve preto sme využili možnosť stretnúť  sa na besede s touto detskou spisovateľkou. Zúčastnili sa na nej žiaci piatych ročníkov. Konala sa 10. 9. 2019 v detskej knižnici Slniečko,  ktorá bola  v minulosti dva roky bydliskom P. O. Hviezdoslava. 
Čítaj viac
Deň kroja sa už druhý rok konal v Banskej Bystrici, kde sa prezentovali kroje z celého Slovenska. Táto pekná myšlienka podnietila aj nás.žiakov prvého stupňa. Po triedach kolovali bábiky oblečené do kroja a tak si žiaci mohli pozrieť, ako kroj vyzerá. Kabanica, čuha, halena, širica, guba 
Čítaj viac
Odhlásenie dieťaťa z obedu: 1/ www.skolahrhov.sk 2/ Klik na jedálny lístok /pravá strana kuchárik/ 3/ Klik prihlásenie /horná lišta / na jedálnom lístku 4/ Zadať meno a heslo, ktoré zákonný zástupca dostal s čipom 5/ Odhlásiť   klikom na štvorček v aktuálnom jedálnom lístku na daný deň Telef: 0903 135 754, 
Čítaj viac
V piatok 14.6.2019 viedli kroky žiakov IX.A do krásneho východoslovenského mesta Košice, kde strávili horúci slnečný deň plný napätia i adrenalínu. Najprv navštívili Escaperoom  a následne sa vyskákali v Jump aréne. Plný dojmov a zážitkov sa príjemne unavený vrátili domov. zodp.uč.M.Bednáriková VIAC
Čítaj viac
Deviataci strávili v piatok 7.6.2019 príjemné predpoludnie v Mestskom divadle v Levoči. Žiaci ZUŠ si pre nich pripravili zaujímavé i vtipné predstavenie, v ktorom nás hlavná hrdinka Helenka vzala do obdobia spartakiády, súdružiek učiteliek, pionierov a iskričiek. Žiaci tak mohli vidieť veľa vecí, ktoré ich 
Čítaj viac
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk