od pondelka 1.3.2021 bude vyučovanie na prvom stupni školy prebiehať prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch, rovnako je zabezpečená činnosť ŠKD v plnom rozsahu a bez premiešavania skupín a tried. Tiež školská jedáleň poskytuje stravovanie nepretržite, deti sú automaticky nahlásené na stravu. Prosím nezabudnite svojim deťom 
Čítaj viac
V zmysle prijatého uznesenia vlády SR, rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky od 
Čítaj viac
Testovanie pre zamestnancov ZŠ a MŠ, rodičov žiakov MŠ a 1. stupňa ŽS sa uskutoční v sobotu, dňa 6.2.2021 podľa nasledovného harmonogramu: 8:00-9:00 zamestnanci MŠ a ZŠ 9:00-10:00 rodičia žiakov MŠ 10:00-11:00 rodičia žiakov 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 11:00-12:00 rodičia žiakov 3.A, 3.B, 4.A Každý 
Čítaj viac
Strava pre deti MŠ a I. stupeň ZŠ je zabezpečená od pondelka 8.2.2021. Poprosím rodičov o odhlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa na školskom vyučovaní cez čipový systém. Vedúca ŠJ
Čítaj viac
Preventívna kampaň „Deň bezpečného internetu“ tento rok pripadá na 9. február 2021.  Prostredníctvom priloženého  letáka   Viem, ako sa nezamotám do sociálnych sietí sa zapojila aj naša škola do tejto preventívnej aktivity. Leták je určený žiakom druhého stupňa základných škôl. Vyplnené letáky prosím nahrať cez portál 
Čítaj viac
Momentálne všetci zapojení pedagógovia finalizujú verzie ďalších výstup – pracovné listy, a taktiež dokončujú výstupy činnosti pedagogických klubov na škole. Široké portfóliu metodických materiálov obohacuje vzdelávací proces na škole a žiaci tak majú možnosť pracovať s materiálmi, ktoré sú inovačné a jedinečné.
Čítaj viac
od 11.1.2021 sa oba stupne školy budú vzdelávať dištančnou formou ( z domu), predpoklad nástupu do školy je pre 1. stupeň od 18.1.2021 za predpokladu testovania zamestnancov školy a rodičov, pre 2. stupeň od 25.1.2021 za predpokladu testovania zamestnancov školy, žiakov a rodičov. Ministerstvo školstva 
Čítaj viac
Milí rodičia, učitelia a spolužiaci, my žiaci V.A triedy sme si pre Vás pripravili vianočné video prostredníctvom ktorého Vám chceme zaželať veselé Vianoce a šťastný nový rok. Za spoluprácu ďakujeme dievčatám z III.A triedy a za možnosť realizácie pani starostke Zuzane Kučerovej a obci Spišský 
Čítaj viac
ZMENA e-mailovej adresy školy. Naša nová e-mailová adresa školy je: skola@skolahrhov.sk
Čítaj viac
Koniec októbra v sebe skrýva tajomno Halloweenu. Žiaci si aj tento rok pripomenuli tento  sviatok, ktorý sa 31. októbra oslavuje hlavne v anglicky hovoriacich krajinách. Niektorí ho nazývajú diablovou nocou  a pre iných  je to deň šibalstiev, keď vystrájajú iným ľuďom rôzne „žartíky“. Ľudia sa obliekajú 
Čítaj viac
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk