Výlet do Solivaru a Slovenských opálových baní v Červenici. Podujatie, na ktorom sa zúčastnili žiaci 2.stupňa 18.05.2022. Jeho cieľom bolo prehĺbiť si vedomosti z predmetov chémia, fyzika, geografia. Po príchode do Solivaru pri Prešove, ktorý patrí  medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku, nám sprievodca zážitkovou formou vysvetlil 
Čítaj viac
V rámci protidrogovej výchovy sa dňa 11.5.2022 na našej škole uskutočnila praktická ukážka práce psovoda: výcvik psov, vyhľadávanie omamných, psychotropných látok a výbušnin ako aj zadržanie páchateľa rôznymi spôsobmi. Predviedli nám to príslušníci z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Levoči s ich služobnými psami. 
Čítaj viac
V apríli si už tradične pripomíname Deň Zeme. Jeho úlohou je poukázať na znečistenie životného prostredia, ale aj na spôsoby, ktoré vedú k udržateľnému spôsobu života. Ochrana prírody i životného prostredia je nevyhnutná pre zachovanie našej modrej planéty. Aj my sme si pripomenuli tento sviatok 
Čítaj viac
Naša škola sa rozhodla reagovať na tento príspevok zverejnený na sociálnej sieti Facebook a urobiť ďalšiu zbierku. Budeme radi, keď sa pridáte a donesiete do piatku akúkoľvek trvanlivú potravinu alebo drogériu, ktorá by mohla ľuďom v núdzi pomôcť. Priebeh zbierky opäť zdokumentujeme a uverejníme na stránke našej 
Čítaj viac
Blahoželáme!!! Víťazi školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa 5. 04.2022 zúčastnili na okresnom kole v Levoči. Všetci víťazi školského kola, ktorí sa na ňom zúčastnili, sa snažili o čo najlepší výkon. Podarilo sa! Michaela Veselovská sa umiestnila v 3. kategórii v prednese prózy na krásnom 
Čítaj viac
V piatok, 1.4.2022 sa konalo okresné kolo v prednese slovenských povestí – ŠALIANSKY MAŤKO. Našu školu dôstojne zastúpili: Patrik Hronček, ktorý sa v II. kategórii umiestnil na skvelom 1. mieste a postupuje ďalej na krajské kolo súťaže a Dávid Butvin, ktorý v III. kategórii obsadil 
Čítaj viac
Dňa 29.3.2022 sa žiaci 3.,4.a 5. ročníka zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Zara Suchá III.A Damián Košut IV.A Patrik Hronček V.A sú úspešní riešitelia . Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. p. Kuchčáková, zást. RŠ
Čítaj viac
Hviezdoslavov Kubín. Postupová súťaž v interpretácii umeleckého textu, na ktorej sa pravidelne zúčastňujú žiaci našej školy. Jej školské kolo sme zorganizovali 18.03.2022. Recitátori sa na ňu príkladne pripravili, do svojho rečového prejavu sa snažili vložiť svoje pocity, postoje. Niektorí zvádzali boj s trémou, no hlavne 
Čítaj viac
Vážení rodičia. Podmienkou zápisu detí do 1.ročníka na školský rok 2022/2023 je vopred vyplnená elektronická prihláška . Pokiaľ nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, papierovú formu prihlášky si môžete vyzdvihnúť v Základnej škole alebo ju nájdete https://skolahrhov.sk/tlaciva/. Vypísanú a podpísanú donesiete s ostatnými dokladmi v čase 
Čítaj viac
Deň svätého Patrika si Íri pripomínajú každoročne 17. marca. Tento deň je aj štátnym sviatkom Írska. K sviatku tradične patrí výzdoba z ďatelinových lístkov, silné čierne pivo, írska whisky, sprievody a hlučné oslavy. Deň sv. Patrika sa neoslavuje len v Írsku, ale patrí medzi najrozšírenejšie 
Čítaj viac
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk