Začína jar a naši turisti nelenia. Vybrali sa do Správy národného parku Slovenský raj v SNV zistiť, prečo a ako migrujú vtáky. Pán lesník im vysvetlil príčiny migrácie vtáctva, ktorý zo zmyslov im pomáha pri zdolávaní diaľok, prekonávaní rôznych prekážok,  a ako sa dostanú späť na svoje 
Čítaj viac
Dňa 04.04.2024 sme zorganizovali v našej škole spevácku súťaž Slávik Slovenska. V školskom kole súťažiaci spievali ľubovoľnú slovenskú  ľudovú pieseň. Umiestnili sa žiaci: 1.kategória: 1.miesto – Anna Riabcová 2.miesto – Hana Demočková 3. miesto – Gréta Suchá 2.kategória: 1.miesto – Dorota Dzurňáková 2.miesto – Milan 
Čítaj viac
Aj ty v it 8.4.2024 sme pre našich žiakov 5. – 8. ročníka pripravili workshop a v rámci vyučovania spopularizovali programovanie micro:bitom. Žiaci riešili miniúlohy s micro:bitom, a tým spoznávali jednotlivé funkcie ako aj nadstavbové aplikácie. Pozrite, ako sa im darilo – naša micro:tour. P. 
Čítaj viac
Skupina mladších žiakov z turistického krúžku sa vybrala na dobrodružnú cestu plnú zábavných úloh a hádaniek. Počas putovania prírodou videli rôznorodosť minerálov a hornín, prostredníctvom zvukov a stôp spoznali živočíchy žijúce v našich lesoch, vo vode, na lúke a objavili tajomstvo premeny motýľa a ich šikovné ruky si motýľa vyrobili. Starší 
Čítaj viac
Každý z nás dobre vie, že marec je označovaný ako mesiac knihy. Aj my sme si to pripomenuli a zapojili sme sa do krásnej akcie organizovanou Linkou detskej istoty, ktorej cieľom bolo podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie. Tak sme sa na hodinách slovenského 
Čítaj viac
Dnes, 8.4.2024, sme tvorivosť našich žiakov piateho ročníka preniesli do prírody a z hodiny výtvarnej výchovy v našom parku vznikol nový zážitok a rôzne žiacke skupinové práce. Žiaci im vymysleli rôzne mená . Môžete ich vidieť pri prechádzke v okolí kaštieľa. Pripravila p.uč. Š. Pastoreková
Čítaj viac
Dnes, 8.4.2024, mali žiaci siedmeho ročníka na hodine biológie možnosť vyskúšať si masáž srdca pri KardioPulmonárnej Resuscitácii (KPR) a pokúsiť sa tak o záchranu ľudského života v prípade potreby. Poskytnúť takúto pomoc si vyžaduje dobrú telesnú kondíciu a hlavne chladnú hlavu v danom okamihu. Ďakujeme 
Čítaj viac
Čítanie kníh. Význam čítania si pripomíname v škole dennodenne. Najmä to, aký má pozitívny efekt naše myslenie. Počas celého školského roka môžu žiaci využívať knihy aj z našej školskej knižnice. Aké poklady knižnica ukrýva sme sa porozprávali na jednej z aktivít, ktoré sme v marci – mesiaci 
Čítaj viac
V našej ZŠ s MŠ si každý týždeň pochutnáme na nejakom zdravom ovocí a šťavách. Dňa 20.03.2024 sme prijali pozvanie od spoločnosti Gas Familia a vybrali sme sa na exkurziu do Starej Ľubovne. Tam nám ukázali celý proces výroby štiav. Dozvedeli sme sa, že ich pijeme 
Čítaj viac
Deň sv. Patrika je kultúrny a náboženský sviatok. Jeho domovinou je anglicky hovoriace Írsko, odkiaľ sa rozšíril do ďalších štátov, v ktorých žijú početnejšie komunity Írov. Sv.Patrik je považovaný za patróna Írska, pretože bol práve tým človekom, ktorý do Írska priniesol vieru. Tento deň oslavujú 
Čítaj viac
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk