Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 (pondelok) o 8.00 h. v budove 2. stupňa školy. Školský klub detí začne svoju činnosť 6. septembra 2022. Školská jedáleň vydáva stravu od 6. septembra 2022. Pozor! Každý žiak musí mať pri nástupe do školy vyplnený dokument Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti! Písomné vyhlásenie o  bezpríznakovosti – 
Čítaj viac
HITŠKLOLÁČIK
Čítaj viac
Prosíme rodičov, aby si vytlačili alebo prišli vyzdvihnúť prihlášku na stravovanie dieťaťa v šk. roku 2022/2023. Deti MŠ si tlačivo vyzdvihnú v MŠ. Čitateľne vyplnili a doručili do školy dňa 25.8.2022 do 15: 00 hod. Prihlásiť dieťa na obed je možné už od 5.9.2022 deti 
Čítaj viac
Kto by sa netešil na výlet? Na výlet do Poronina, ktorý sa uskutočnil 20.06.2022, naši žiaci dlho nezabudnú. Bol poučný a zároveň zábavný. So školou v Poronine nás spájal veľmi zaujímavý projekt, ktorý bol založený na vzájomnej spolupráci, na spoločne strávených poznávacích výletoch. Bol realizovaný 
Čítaj viac
Výlet do Solivaru a Slovenských opálových baní v Červenici. Podujatie, na ktorom sa zúčastnili žiaci 2.stupňa 18.05.2022. Jeho cieľom bolo prehĺbiť si vedomosti z predmetov chémia, fyzika, geografia. Po príchode do Solivaru pri Prešove, ktorý patrí  medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku, nám sprievodca zážitkovou formou vysvetlil 
Čítaj viac
V rámci protidrogovej výchovy sa dňa 11.5.2022 na našej škole uskutočnila praktická ukážka práce psovoda: výcvik psov, vyhľadávanie omamných, psychotropných látok a výbušnin ako aj zadržanie páchateľa rôznymi spôsobmi. Predviedli nám to príslušníci z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Levoči s ich služobnými psami. 
Čítaj viac
V apríli si už tradične pripomíname Deň Zeme. Jeho úlohou je poukázať na znečistenie životného prostredia, ale aj na spôsoby, ktoré vedú k udržateľnému spôsobu života. Ochrana prírody i životného prostredia je nevyhnutná pre zachovanie našej modrej planéty. Aj my sme si pripomenuli tento sviatok 
Čítaj viac
Naša škola sa rozhodla reagovať na tento príspevok zverejnený na sociálnej sieti Facebook a urobiť ďalšiu zbierku. Budeme radi, keď sa pridáte a donesiete do piatku akúkoľvek trvanlivú potravinu alebo drogériu, ktorá by mohla ľuďom v núdzi pomôcť. Priebeh zbierky opäť zdokumentujeme a uverejníme na stránke našej 
Čítaj viac
Blahoželáme!!! Víťazi školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa 5. 04.2022 zúčastnili na okresnom kole v Levoči. Všetci víťazi školského kola, ktorí sa na ňom zúčastnili, sa snažili o čo najlepší výkon. Podarilo sa! Michaela Veselovská sa umiestnila v 3. kategórii v prednese prózy na krásnom 
Čítaj viac
V piatok, 1.4.2022 sa konalo okresné kolo v prednese slovenských povestí – ŠALIANSKY MAŤKO. Našu školu dôstojne zastúpili: Patrik Hronček, ktorý sa v II. kategórii umiestnil na skvelom 1. mieste a postupuje ďalej na krajské kolo súťaže a Dávid Butvin, ktorý v III. kategórii obsadil 
Čítaj viac
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk