Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove ukončila v mesiaci jún 2021 realizáciu dopytovo. orientovaného projektu s názvom: „Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov.“. Cieľom projektu bolo zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
Čítaj viac
Na základe právnych úprav zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov dochádza od nového školského roku 2021/2022 k zmene okruhu oprávnených detí  a dotácia na stravu sa poskytuje: v zmysle §4 ods.3 písm. b)zákona 
Čítaj viac
Aj napriek covidovej situácii mali žiaci predstavenie. Týkalo sa hlavne histórie Slovenska. Rozprávali a hrali scénky, ako napríklad vznikla bryndza. Zistili sme, koľko vecí sme ako Slováci priniesli na tento svet. Keďže tam boli aj menšie deti, bolo to podložené vtipom. Starším žiakom sa pravdepodobne 
Čítaj viac
Prosíme rodičov – zákonných zástupcov detí, ktorí zapísali do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 svoje dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky, aby prišli do školy pre potreby overenia osobných údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške v dňoch: 2.6.2021 od 11:00 do 14:30 hod. 3.6.2021 od 
Čítaj viac
Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov k procesu prijímania žiakov na stredné školy v školskom roku 2020/2021 (pre školský rok 2021/2022)
Čítaj viac
Milí rodičia, dňa 20.5.2021 sa o 16:00 hod. uskutoční triedne rodičovské združenie, ktorého obsahom bude klasifikácia a správanie žiakov v 3. štvrťroku školského roku a iné oznamy týkajúce sa aktuálneho obdobia. Prosím prineste si so sebou respirátor, pri vstupe dezinfikujte ruky a v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia využite možnosť telefonickej 
Čítaj viac
Pri prebiehajúcej dištančnej výučbe bol tohtoročný Deň Zeme trochu iný. Zapojili sme sa – jednotlivo – spoločne – doma – mimo domu – dobrovoľne – nie na silu ale hlavne s úctou k našej Matke Zemi. A čo žiaci 2. stupňa našej školy spravili pre 
Čítaj viac
Iba jeden deň v roku, 22.apríla si pripomíname Deň Zeme. Sú to vlastne narodeniny našej krásnej modrej planéty. Ale šancu zrealizovať ekologickú stopu môžeme každý deň. Tento deň vnímame ako spoločný sviatok, kedy si môžeme povedať, čo kto robí pre Zem a tým aj motivovať ďalších. Cieľom 
Čítaj viac
Vážení rodičia, od budúceho týždňa sa môžu vrátiť k prezenčnej forme vyučovania aj žiaci 5. – 7. ročníka základnej školy, nakoľko sa okres Levoča nachádza už v II. stupni varovania (červená farba na mape). Aj naďalej sme povinní dodržiavať platné opatrenia, nariadenia, rozhodnutia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v 
Čítaj viac
Milí rodičia, tlačivo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu je potrebné predkladať každý týždeň, pondelok, pri nástupe do školy. Zároveň upozorňujeme, že Ministerstvo školstva dalo do platnosti nové tlačivá čestných vyhlásení, ktoré si môžete nájsť pod textom a v sekcii tlačivá. Zároveň informujeme, že naďalej prebieha prezenčná 
Čítaj viac
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk