Náučno-poznávacia exkurzia

Výlet do Solivaru a Slovenských opálových baní v Červenici. Podujatie, na ktorom sa zúčastnili žiaci 2.stupňa 18.05.2022. Jeho cieľom bolo prehĺbiť si vedomosti z predmetov chémia, fyzika, geografia. Po príchode do Solivaru pri Prešove, ktorý patrí  medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku, nám sprievodca zážitkovou formou vysvetlil celý proces ťažby, spracovania, uskladňovania, predaja a distribúcie soli. Žiakov zaujali najmä opálové bane. Dostali prilby, sprievodcu a hor sa do ich útrob. Dozvedeli sa mnoho informácii o tejto najväčšej a najstaršej bani, v ktorej ešte ťažba opálu pokračuje. Žiaci boli  nadšení a motivovaní k tomu,  aby ju ešte niekedy navštívili.  Dobrý pocit z vydareného výletu prezentovali aj spevom v autobuse.

p.uč. M. Koščová, M. Ondrušová

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk