Národnosti na Slovensku

Názov podujatia, na ktorom sa zúčastnili žiaci II. stupňa 18.05.2023. Na kolekcii obrazov od F.
Guldana nám p. M. Pollák pútavým spôsobom poukázal na potrebu vzájomnej tolerancie medzi
majoritou a národnostnými menšinami. Pripomenul im niektoré negatívne udalosti z histórie. Pri
obhliadke obrazov sa mohli žiaci naučiť niečo z dejepisu, občianskej náuky a výtvarnej výchovy.
M. Koščová

predchádzajúca

Ďalšie

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk