Milí žiaci a rodičia,

od 11.1.2021 sa oba stupne školy budú vzdelávať dištančnou formou ( z domu), predpoklad nástupu do školy je pre 1. stupeň od 18.1.2021 za predpokladu testovania zamestnancov školy a rodičov, pre 2. stupeň od 25.1.2021 za predpokladu testovania zamestnancov školy, žiakov a rodičov. Ministerstvo školstva vzhľadom na nepriaznivú situáciu pripúšťa posun termínov na neskoršie.
Od 11.1.2021 bude od ranných hodín otvorený ŠKD pre žiakov rodičov kritickej infraštruktúry a pre tých žiakov, ktorých rodičom povaha zamestnania neumožňuje vykonávať home office. Podrobné informácie poskytnú triedni učitelia.
Mgr. Peter Strážik
riaditeľ školy
Infografika plánu návratu žiakov do škôl podľa termínov:
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk