Milí rodičia,

od pondelka 1.3.2021 bude vyučovanie na prvom stupni školy prebiehať prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch, rovnako je zabezpečená činnosť ŠKD v plnom rozsahu a bez premiešavania skupín a tried. Tiež školská jedáleň poskytuje stravovanie nepretržite, deti sú automaticky nahlásené na stravu.
Prosím nezabudnite svojim deťom dať v pondelok ráno pri nástupe do školy podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu, tlačivo sa nemení.
Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania až do odvolania Ministerstvom školstva SR.
Peter Strážik

predchádzajúca

Ďalšie

Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk