Micro:bit na našej škole

Micro:bity používame vo vyučovaní aj v našej škole predovšetkým na 2. stupni. V súčasnosti žiaci tvoria programy online v blokovom prostredí MakeCode (od firmy Microsoft). MakeCode obsahuje aj simulátor a tým poskytuje žiakom okamžitú reakciu na to, ako pracuje ich program a uľahčuje testovanie a ladenie ich programu.

Micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý obsahuje displej, 2 tlačidlá, senzory pohybu, naklonenia, teploty a anténu. Možno k nemu pripájať ďalšie senzory a iné súčiastky – LED pásiky, reproduktory, motorčeky, čerpadlá, senzory pohybu, atď.. Preto je využiteľný v predmetoch: fyzika, chémia, biológia, geografia, hudobná a výtvarná výchova, dokonca aj v domácnosti.

p. uč. M. Ondrušová

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk