Riaditeľ školy:

Mgr. Peter Strážik

Tel.: 053 459 2216

Mobil: 0915 947 595

e-mail: skola@skolahrhov.sk

Meno školy: Základná škola s materskou školou

Adresa školy: Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov

Webová adresa: www.skolahrhov.sk, www.zsshrhov.edupage.org, http://skolkahrhov.sk/index.html

Projektové stránky:

www.bylinkovamozaika.sk

www.sphrhov-poronin.sk

Zástupca riaditeľa školy:

Mgr. Mária Kuchčáková

Tel.: 053 469 9399

Administratíva:

Anna Rovderová

Tel.: 053 469 9398

ucitel@zsshrhov.edu.sk

Vedúca školskej jedálne:

Jana Marčuková

Tel. č. ŠJ: 0903 135 754
MŠ: 053 4592 205, 0902 553 359