IQ olympiáda

IQ olympiáda je

  • určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií
  • postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále)
  • nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať
  • zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh

Účasť je bezplatná pre všetky deti a všetky kolá.

Výšku IQ nemeriame, ani nebude nikde uvedené.

Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

So súhlasom zákonných zástupcov (rodičov) spracúvame údaje detí do 14 rokov, pre účely organizovanie súťaží. Doba spracúvanie je maximálne 2 roky do 16 roku veku dieťaťa.

Registrácia prebieha do 31.03.2023 na www.iqolympiada.sk. Po tomto termíne už nebude možné žiakov registrovať.
Školské kolo bude spustené v termíne 13.04.2023 – 21.04.2023. Test trvá 30 minút a bude možné ho robiť zo školy aj z domu.
Finále súťaže bude aj tento rok vo veľkolepých priestoroch. Konkrétne 12.6.2023 na Zvolenskom zámku.
Žiaci môžu vyhrať hodnotnú elektroniku, spoločenské hry, knihy a iné zaujímavé ceny.
Bližšie informácie sa môžete dočítať tu: www.iqolympiada.sk
Školy s najväčším počtom zapojených súťažiacich získajú od nás opäť zaujímavé odmeny.

predchádzajúca

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk