INFORMÁCIA

  • Na základe rozhodnutia RUVZ v PP sa Materská škola sprístupní žiakom od pondelka 12.10. 2020.
  • Základná škola sa otvorí najskôr v utorok 13.10. 2020 pre oba stupne, až po vyhodnotení testov žiakov druhého stupňa.
  • O všetkých zmenách Vás budeme informovať.

riad. školy Mgr Peter Strážik

Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk