IBOBOR

Minulý týždeň na slovenských školách prebehla súťaž IBobor, ktorú už 16 rokov organizuje Oddelenie didaktiky informatiky.

Tento rok sa z našej školy zapojilo 80 žiakov a 15-ti z nich boli úspešnými riešiteľmi.

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž iniciovala v deťoch využívanie IKT, posmelila ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Každý účastník sa dozvedel počet bodov a percentil  prostredníctvom EduPage. Zároveň každému zúčastnenému žiakovi je umožnené pozrieť si ako zodpovedal jednotlivé úlohy, či bola jeho odpoveď správna. V prostredí EduPage tiež uvidí odôvodnenie správnej odpovede a viac sa dozvie aj o tom, ktorej témy z informatiky sa úloha týka.

Kompletné štatistické vyhodnotenie si môžete pozrieť na http://ibobor.sk/vyhodnotenie2022.php

15 žiaci – úspešní riešitelia:

Kategória DROBEC – 2 žiaci, 3. ročník

Kategória BOBRÍK – 4 žiaci, 4. a 5. ročník

Kategória BENJAMÍN – 4 žiaci, 6. a 7. ročník

Kategória KADET– 5 žiaci, 8. a 9.ročník.

Všetkým blahoželáme.

Zodp. p. uč. M.Ondrušová

predchádzajúca

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk