Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Blahoželáme!!!
Víťazi školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa 5. 04.2022 zúčastnili na okresnom
kole v Levoči. Všetci víťazi školského kola, ktorí sa na ňom zúčastnili, sa snažili o čo
najlepší výkon. Podarilo sa! Michaela Veselovská sa umiestnila v 3. kategórii v prednese
prózy na krásnom 1. mieste. Na 2. mieste v prednese poézie sa umiestnila Zuzana Krigovská .
Veľmi nás potešili!
Mgr. M. Koščová, Mgr. S. Babejová, vyučujúce 1.stupňa

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk