Hviezdoslavov Kubín

Vo štvrtok 02.03. 2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov
Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií. Všetci recitátori ukázali svoj veľký záujem
o umelecký prednes. Ďakujeme im za ich snahu a víťazom blahoželáme. Umiestnili sa žiaci:
1. kategória – prednes poézie:
 1.miesto – Rebeka Dzurňáková
 2.miesto – Lívia Kubíková
 3.miesto – Milan Glevický
I. kategória – prednes prózy:
 1.miesto – Oliver Čarák
 2.miesto – Timea Eliašová
 3.miesto – Damiána Kopnická, Zara Suchá
2. kategória – prednes poézie:
 1.miesto – Miroslava Horovčáková
 2.miesto – Tatiana Glevická
 3.miesto – Sofia Tatarková
2. kategória – prednes prózy:
 1.miesto – Patrik Hronček
3. kategória – prednes poézie:
 1.miesto – Jozef Jánošík
 2.miesto – Antónia Kačúrová
3. kategória – prednes prózy:
 1.miesto – Zuzana Krigovská
 2.miesto – Martin Horovčák
 3.miesto – Filip Bašista
Mgr. M. Koščová, Mgr. S. Lesňáková, p.uč.1.stupňa

predchádzajúca

Ďalšie

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk