DETAIL PROJEKTU
Čítaj viac
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Čítaj viac
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121 Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky Doba realizácie projektu: 02/2019 – 01/2021 Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €) „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské 
Čítaj viac
Dopytovo-orientovaný projekt DETAIL PROJEKTU
Čítaj viac
NÁRODNÝ PROJEKT DETAIL PROJEKTU
Čítaj viac
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk