Zápisný _lístok na záujmový útvar v šk. roku 2023/2024
Čítaj viac
Micro:bity používame vo vyučovaní aj v našej škole predovšetkým na 2. stupni. V súčasnosti žiaci tvoria programy online v blokovom prostredí MakeCode (od firmy Microsoft). MakeCode obsahuje aj simulátor a tým poskytuje žiakom okamžitú reakciu na to, ako pracuje ich program a uľahčuje testovanie a ladenie ich programu. Micro:bit je 
Čítaj viac
OZNAM ŠJ, 15.4.2021 : Zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka 8. a 9. ročníka, ak sa žiak nebude stravovať v ŠJ.
Čítaj viac
Z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie sa Európsky deň jazykov (European Day of Languages) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, 
Čítaj viac
Vážení rodičia K dnešnému dňu t.j. 24.09.2020 máte možnosť odhlasovať Vaše dieťa zo stravy, ktoré navštevuje MŠ a ZŠ cez mobilnú aplikáciu JEDÁLEŇ, ktorú je potrebné si stiahnuť do telefónu. V aplikácií je potrebné zadať Vaše prihlasovacie údaje a názov školy. Ďalšou možnosťou je v 
Čítaj viac
Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021
Čítaj viac
Prosíme rodičov- zákonných zástupcov detí, ktorí zapísali do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 svoje dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky, aby prišli do školy pre potreby overenia osobných údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške v dňoch: 8.6.2020 od 11:00 do 14:00 hod. 9.6.2020 od 11:00 
Čítaj viac
Aktuálna ponuka učebných miest v systéme vzdelávania 2018/2019 (.pdf)
Čítaj viac
Deň jazykov – IV.A (.pdf)
Čítaj viac
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk