Názov podujatia, na ktorom sa zúčastnili žiaci II. stupňa 18.05.2023. Na kolekcii obrazov od F. Guldana nám p. M. Pollák pútavým spôsobom poukázal na potrebu vzájomnej tolerancie medzi majoritou a národnostnými menšinami. Pripomenul im niektoré negatívne udalosti z histórie. Pri obhliadke obrazov sa mohli žiaci naučiť niečo 
Čítaj viac
Svetový deň včiel je neoddeliteľne spojený s históriou Slovenska. Dátum 20. máj určila Organizácia spojených národov (OSN) na základe narodenia Antona Janšu, zakladateľa moderného včelárstva, ktorého Mária Terézia vymenovala za prvého riaditeľa včelárskej školy vo Viedni. Slovenskí včelári tento deň nielen oslavujú, ale tradične upozorňujú aj 
Čítaj viac
V piatok mali žiaci I. stupňa plné ruky práce, pretože si všetci chceli pripraviť darček pre svoju mamičku. Niektorí si pre svoju mamičku pripravili pozdrav, iní namaľovali svoju mamičku a napísali o nej niekoľko milých viet, no najviac sa všetci tešili, že zo svojich tiel vytvoria na školskom 
Čítaj viac
Ako sa vytvára odpad vieme, kde ho vyhodíme aj to vieme, ale kde sa potom vyváža , kam putuje a kde končí? Túto otázku nám zodpovedali na zbernom dvore v Levoči, kde nám  veľmi podrobne vysvetlili,  prečo máme odpad v domácnosti triediť, ako ho roztriediť do zberných 
Čítaj viac
„Soľ je nad zlato.“ – túto známu vetu z rozprávky sa rozhodli overiť žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka, ktorých kroky viedli v jeden májový deň do Solivaru v Prešove. Práve tu sa dozvedeli ako sa soľ ťažila, sušila, uskladňovala i to, čo je to 
Čítaj viac
Skupina žiakov nášho turisticko-poznávacieho záujmového krúžku sa tento raz vybrala spoznávať okolie Spišskej Teplice. Tento krásny podtatranský kraj nám predstavili zamestnanci lesnej škôlky, keď nás previedli okolím a  porozprávali nám akým spôsobom sa získava a akú starostlivosť potrebuje semienko, aby sklíčilo ako stromček a ako tento stromček 
Čítaj viac
Kam nechodí slnko, tam chodí lekár  (slovenské príslovie). Deň Slnka vyhlasuje UNEP (United Nations Environment Programme/Environmentálny program spojených národov). Žiaci III.A triedy si dnes pripravili slniečkový deň. Objasnili sme si dôležitosť nášho Slnka pre všetko živé na našej planéte Zem, pretože Slnko je naša najjasnejšia 
Čítaj viac
Celoslovenská súťaž Slávik Slovenska ktorú organizuje Občianske združenie Slávik Slovenska a predsedom je Peter Dvorský, nás sprevádza už od roku 1990. Naši žiaci sa každý rok zapájajú do tejto súťaže ktorá začína najprv triednymi a následne školskými kolami. Dňa 26.4.2023 sa konalo školské kolo v ktorom  sa 
Čítaj viac
22. apríla si celosvetovo pripomíname sviatok našej modrej planéty – Deň Zeme. Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie ekostopy na životnom prostredí a zdraví 
Čítaj viac
Babylonskej Školy v prírode v Bystrej sa zúčastnilo 27 druhákov a tretiakov. Žiaci sa učili zážitkovou formou prostredníctvom divadelných dielní a sprievodného programu, ktorý bol tematicky zameraný na tému Jánošík. Dielne boli zamerané na rozvoj osobnosti detí prostredníctvom jednoduchých i zložitejších dramatických tvorivých hier. Pripravovali sa na 
Čítaj viac
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk