Milí žiaci, milí rodičia,otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. 9. 2020 o 8:00 hod. Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu tento rok nebude slávnostné spoločné otvorenie na chodbe školy. Žiaci môžu prichádzať do školy od 7:30 a pôjdu rovno do svojich tried. Pri vstupe do 
Čítaj viac
Zákonný zástupca: Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno 
Čítaj viac
– peračník – zastrúhané ceruzky č. 2- 2ks –  zošity 511 (5 ks) –  zošity 512  (5 ks) –  zošity  513 (3 ks) – strúhadlo – guma – pastelky – nožnice – zaoblené – lepidlo na papier (nie tekuté) – gumovacie pero – slovníček – 
Čítaj viac
Prosíme zákonných zástupcov, ktorí majú záujem o stravovanie svojich detí v školskej jedálni v školskom roku 2020/2021, aby najneskôr do 10.7.2020 odovzdali zápisný lístok na stravovanie vedúcej školskej jedálne. Podmienky stravovania ostávajú zatiaľ bez zmeny, čipy sú platné aj v nasledujúcom školskom roku.
Čítaj viac
Voľné miesta
Čítaj viac
Prosíme rodičov- zákonných zástupcov detí, ktorí zapísali do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 svoje dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky, aby prišli do školy pre potreby overenia osobných údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške v dňoch: 8.6.2020 od 11:00 do 14:00 hod. 9.6.2020 od 11:00 
Čítaj viac
Na základe pokynu vydaného zriaďovateľom , obcou Spišský Hrhov, v zastúpení starostkou obce Mgr. Zuzanou Kučerovou, zo dňa 21.5.2020, sa od 1.6.2020 otvára prevádzka Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove pre materskú školu v rozsahu 9 hodín denne a pre základnú školu, ročníky 
Čítaj viac
Cudzím stravníkom a žiakom s dištančným vyučovaním, ktorí sa prihlásili na stravu podľa pokynov,  sa bude strava vydávať cez výdajové okienko v kuchyni v jednorázových obaloch v čase od 10.30 hod. do 11.00 hod.. Minister  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 
Čítaj viac
  Vážení rodičia,  ak si Vaše dieťa potrebuje vziať veci zo skriniek , resp. z triedy (úbory na TSV, prezuvky, alebo iné veci uložené v triede), bude si ich môcť zobrať 28.5.2020 podľa rozpisu za nasledovných podmienok: vstup do budovy cez hlavný vchod do priestorov 
Čítaj viac
Najnovší dodatok k Usmerneniu zo dňa 12.5.2020 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Čítaj viac
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk