Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú často zabúdame… Počas týždňa od 18.10. do 22.10.2021  budú prebiehať aktivity podporujúce zdravú výživu. Dni budú zamerané na zdravú stravu, podporu a zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov… Počas týchto 
Čítaj viac
Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje žIvoty tých, ktorí­ sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Jej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutí­m. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým 
Čítaj viac
Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov. Dňa 26. septembra si každoročne, už od roku 2001, pripomí­name Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je osláviť jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykové 
Čítaj viac
Ministerstvo školstva a Okresný úrad Prešov, odbor školstva nás informovali, že je nedostatok antigénových domácich testov, o ktoré ste prejavili záujem. Termín distribúcie sa teda presúva, a navyše pre neočakávaný záujem rodičov nebude možné rozdať po 25 ks, ako bolo sľúbené, ale len 5 ks 
Čítaj viac
slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok, dňa 2.9.2021 o 8:00 hod. v triedach žiakov, nie spoločne na chodbe, z dôvodu epidemiologických opatrení. Do tried vstúpia len žiaci bez rodičov, výnimku tvoria rodičia prvákov. Žiaci prídu do školy s prekrytím horných dýchacích ciest 
Čítaj viac
Pomôcky – peračník – zastrúhané ceruzky č. 2- 2ks –  zošity 511 (5 ks) –  zošity 512  (5 ks) –  zošity  513 (3 ks) – strúhadlo – guma – pastelky – slovníček – pevnejší obal ako na vysvedčenie (euroobal) – fixky Výtvarná výchova : – pracovné 
Čítaj viac
Milí rodičia, v týchto dňoch, najneskôr do stredy 25.8.2021 prosíme, aby ste triednym učiteľom svojich detí nahlásili záujem o testovanie k začiatku školské roka. Testovanie je zdarma a dobrovoľné, máte možnosť nahlásiť záujem o kloktacie jednorázové testovanie, ktoré sa uskutoční v škole na začiatku školského 
Čítaj viac
Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie v školskom roku 2021/2022 musia odovzdať zápisný lístok na stravovanie v dňoch 25.-26.8.2021 ved. šj do 15 hod. Ak je rodina v HN alebo ŽM rodič musí doložiť Potvrdenie ÚPSVaR na poskytnutie dotácie na stravu. vedúca ŠJ
Čítaj viac
Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove ukončila v mesiaci jún 2021 realizáciu dopytovo. orientovaného projektu s názvom: „Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov.“. Cieľom projektu bolo zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
Čítaj viac
Na základe právnych úprav zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov dochádza od nového školského roku 2021/2022 k zmene okruhu oprávnených detí  a dotácia na stravu sa poskytuje: v zmysle §4 ods.3 písm. b)zákona 
Čítaj viac
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk