BIELA PASTELKA 2021

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje žIvoty tých, ktorí­ sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Jej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutí­m. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Aj naša škola sa zapojila do tejto šľachetnej zbierky.

Zod. uč. M. Bednáriková

Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk